Jiří Pátek

houslař

Česky  English

Houslařství v Lubech

Houslařství a Luby patří k sobě už dávno. Přesněji řečeno – výroba nástrojů se zde traduje asi od poloviny 17. století. Tehdy po tom, co krajem prošla ničivá třicetiletá válka a navíc došlo k omezení těžby kovů, dostali se místní obyvatelé do tíživé hospodářské situace. Domácká výroba hudebních nástrojů byla východiskem.

Stručná historie Odborné houslařské školy v Lubech a Chebu

Luby se záhy staly světoznámými ve výrobě strunných hudebních nástrojů, byly dokonce nazývány rakouskou Cremonou. Není tedy divu, že vznikla potřeba odborně pěstovat vztah k hudbě i k řemeslu.

A tak byla roku 1873 založena škola se dvěma odděleními – hudebním a hudebně nástrojařským. Vyučování probíhalo zpočátku na několika místech ve městě, nejvíce v budově radnice. Na začátku století se začalo s výstavbou budovy školy, ta byla dokončena roku 1911 a s menšími stavebními úpravami slouží svému účelu dodnes.

Škola byla v místě velmi populární a hudební oddělení navštěvovala téměř celá populace. Škola měla vlastní orchestr i komorní soubor a hudebníci jí vychovaní přicházeli i do dalších orchestrálních těles, např. hudby ostrostřelců či spolku místních hasičů.

Poválečná situace byla v Lubech složitá. Přesto došlo už v roce 1946 ke znovuotevření bývalé Státní odborné školy pro výrobu hudebních jako závodní učňovské školy pro výrobu hudebních nástrojů. Původně pouze tříleté studium bylo v roce 1989 – už pod hlavičkou středního odborného učiliště - doplněno studiem čtyřletým, které je ukončováno maturitou.

Dnes je jedinou střední školou v naší republice a jednou ze čtyř v Evropě, která připravuje výrobce, opraváře i restaurátory strunných hudebních nástrojů. Navazuje na nejlepší české houslařské tradice. Dožila se sta třiceti let. Ať se jí podaří zůstat i nadále součástí našeho školství.

© Jiří Pátek; webdesign/code/SEO – MaTTeY